שרשרת זהב

1,140-10,340

490

שרשרת

נקה
650

תליון 1